Obsluha a údržba periferních zařízení REGLOPLAS

Zkratka kurzu: RGP 1

Úroveň: základní kurz

Max. počet účastníků: 5

Témata

  • Základní principy temperace
  • Specifika pro jednotlivé typy temperačních jednotek
  • Konfigurace a regulace parametrů zařízení
  • Nastavení a obsluha řídicí jednotky RT100/RT70
  • Lokalizace a odstraňování drobných mechanických a elektronických poruch na zařízení
  • Údržba zařízení

Základní principy temperace, nastavení a ovládání stroje včetně odstraňování drobných poruch, které mohou nastat během provozu.

Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Praktická část je prováděna ve firmě KUBOUŠEK s.r.o. na předem dohodnutém zařízení. V případě požadavku školení u zákazníka je nutné zajistit stroj ke školicím účelům.

Doba trvání kurzu: 1 den, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Běžná znalost údržby, znalost v oboru elektro.

Přihláška na seminář