Kurz 1: Úvod do managementu kvality

Zkratka kurzu: QM 01

Úroveň: základní kurz

Počet účastníků: 5 – 8 

Témata

  • Principy managementu kvality
  • Principy managementu rizik
  • Jak definovat rizika a příležitosti

Kurz je určen pro pracovníky, kteří již pracují v oboru kvality, případně pro začátečníky, kteří se na práci v tomto oboru připravují. Účastníci obdrží k daným tématům školicí podklady.

Předpoklady: Očekávají se základní znalosti v oboru (terminologie, principy).

Kurz 2: Management kvality (ISO 9001:2016)

Zkratka kurzu: QM 02

Úroveň: rozšiřující kurz

Počet účastníků: 5 – 8

Témata

  • Vysvětlení nového pojetí normy
  • Vysvětlení pojmů
  • Srovnání požadavků předchozí a současné verze normy ISO 9001
  • Vysvětlení a objasnění nových požadavků standardu

Kurz je určen pro pracovníky, kteří již pracují v oboru kvality, případně pro začátečníky, kteří se na práci v tomto oboru připravují. Účastníci obdrží k daným tématům školicí podklady.

Předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální předchozí znalosti.

Přihláška na seminář