Obsluha a údržba periferních zařízení SESOTEC

Zkratka kurzu: SES 1

Úroveň: základní kurz

Max. počet účastníků: 5

Témata

  • Základní principy detekce
  • Specifika pro jednotlivé typy detektorů
  • Nastavení detekce a citlivosti detektoru
  • Lokalizace a odstraňování drobných poruch na zařízení
  • Údržba a obsluha zařízení
  • Kontrola činnosti

Základní principy detekce, nastavení a ovládání stroje včetně odstraňování drobných poruch, které mohou nastat během provozu. Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Praktická část je prováděna ve firmě KUBOUŠEK s.r.o. na předem dohodnutém zařízení. V případě požadavku školení u zákazníka je nutné zajistit stroj ke školicím účelům.

Doba trvání kurzu: 1 den, 8:00 – 16:00 hod

Předpoklady: Znalost základní manipulace se zařízením.

Přihláška na seminář