Stránka používa súbory cookies

KUBOUŠEK Group využíva súbory cookies na účely výkonu, analýzy návštevnosti, personalizáciu reklám a poskytovanie funkcií sociálnych médií. Aby sme mohli lepšie prispôsobovať reklamu a funkcie sociálnych médií, používame aj cookies tretích strán. Viac informácií o spracovaní osobných údajov vrátane toho, ako zakázať sledovanie súborov cookies, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov v časti "Webové stránky". Súhlasíte s používaním súborov cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov? Súhlasím

MITUTOYO

prístroje pre meranie tvaru a povrchu

KUBOUŠEK Group

Historie

Predstavíme Vám v krátkosti históriu našej spoločnosti:

 

1990

 • založenie firmy Ing. Ivan Kuboušek so sídlom v Českých Budějoviciach (1. 7. 1990)
 • založenie oddelenia meradiel
 • získanie oprávnenia pre zahranične obchodnú činnosť a zahájenie dovozu meracích prístrojov Mitutoyo
 • sme prvý zmluvný obchodný partner japonskej firmy Mitutoyo po roku 1989 v Československu

1991

 • založenie oddelenia plastov
 • zastúpenie firiem v oblasti plastikárskeho priemyslu, vstrekovacie stroje a periférie (SKT, Colortronic, Regloplas, MTF Technik)
 • prvá účasť na MSV v Brne

1992

 • vznik pobočky v Brne (oblasť Moravy)

1993

 • zastúpenie firmy EWIKON

1996

 • naviazanie kontaktu s firmami KraussMaffei, Rapid a Sepro
 • uzatvorenie kontraktov o exkluzívnom zastúpení týchto firiem v Českej republike a na Slovensku vrátane servisných zmlúv
 • ukončenie spolupráce s firmou EWIKON

1997

 • zahájenie predaja súradnicových strojov a laboratórnych prístrojov Mitutoyo vrátane ich servisu a kalibrácií

1998

 • vznik pobočky v Prešove (Slovensko)
 • zahájenie výstavby firemného centra v Českých Budějoviciach

1999

 • otvorenie vlastného firemného centra s plochou cez 1000 m2
 • súčasťou objektu sú reprezentatívne priestory školiaceho a predvádzacieho centra (vstrekovací stroj KraussMaffei, robot Sepro, periférie, meracie prístroje, SMS), kancelárske a skladovacie priestory

2001

 • prvý regionálny servisný technik pre vstrekovacie stroje a roboty

2003

 • prípravy rozšíenia firmy do iných krajín a s tým spojeného jednotného právneho statusu dcérskych firiem a jednotnej organizačnej štruktúry

2004

 • založenie KUBOUŠEK s.r.o. so sídlom v Českých Budějoviciach
 • zahájenie spolupráce s firmou ONI
 • budovanie servisnej siete pre vstrekovacie stroje a roboty

2005

 • založenie KUBOUŠEK SK, s.r.o. so sídlom v Nitre na Slovensku
 • zahájenie spolupráce s firmou Rhytemper

2006

 • začiatok spolupráce s firmami EAS, S+S, Helios
 • nové kancelárske a skladovacie priestory v areále Antico v Českých Budějoviciach
 • zmena štruktúry firmy na divízie
 • otvorenie divízie Vodné športy v objekte Sokolovne v Českých Budějoviciach vrátane predajne
 • založenie KUBOUŠEK Adria d.o.o. v Chorvátsku

2007

 • zahájenie prípravy organizácie a štruktúry KUBOUŠEK Group

2009

 • krizové obdobie, úsporné opatrenia
 • zahájenie projektových príprav pre vybudovanie technologického centra
 • príprava rozšírenia a stabilizácie všetkých firiem a ich divízií v rámci KUBOUŠEK Group

2010

 • certifikácia divízie Prístroje a kalibračné laboratóriá na ČSN EN ISO 9001 : 2009 u certifikačnej spoločnosti TUV International s.r.o.
 • zakúpenie objektu pre výstavbu technologického centra
 • obnovenie zastúpenia firmy EWIKON
 • zahájenie spolupráce s firmou Koch-Technik
 • zahájenie spolupráce s firmou VICI Vision
 • zahájenie skúšobnej prevádzky Technologického centra vrátane rozbehu prvého pilotného projektu
 • nábor nových zamestnancov a posilňovanie jednotlivých divízií v obchodnej a servisnej činnosti
 • rozdelenie firmy na dve produktové sekcie s divíznou štruktúrou:
KTI (KUBOUŠEK Technologies and Instruments) KWS (KUBOUŠEK Water Sports)
divízia Prístroje divízia Shops
divízia KraussMaffei divízia Diving
divízia Periféria divízia Marine
  divízia Travel

2011

 • certifikácia systému riadenia kvality ČSN EN ISO 9001:2008 pre strojárske divízie KraussMaffei, Periféria, Prístroje a Kalibračné laboratórium

2012

 • zahájenie spolupráce s firmou DEMM

2013

 • prechod k inej certifikačnej spoločnosti TUV Nord CERT GmbH. ČSN EN ISO 9001:2008
 • firma právne pripravená na expanziu na zahraničné trhy
 • účasť divízie Prístroje na poľských strojárskych veľtrhoch Mach Tool v Poznani a EUROTOOL v Krakove a zahájenie vstupu na poľský trh
 • zmena majetkovej štruktúry: Ing. Ivan Kuboušek sa stáva 100% vlastníkom všetkých firiem v skupine

2014

 • k 1.1. založenie KUBOUŠEK Europe s.r.o. so sídlom v Českých Budějoviciach
 • k 1. 6. založenie spoločnosti Kuboušek Water Sports CZ s.r.o.
 • k 1. 6. menovanie výkonných riaditeľov všetkých firiem v skupine
 • Ing. Ivan Kuboušek zostává konateľom všetkých firiem a prezidentom holdingu

2015

 • k 1.1. založenie akciovej spoločnosti KUBOUŠEK EU holding a.s., ktorá sa stáva riadiacou spoločnosťou všetkých ostatných firiem skupiny KUBOUŠEK;
 • k 6.2. sa firma KUBOUŠEK Europe s.r.o. (vznik 9. 12.2013) transformuje do KUBOUŠEK Systems s.r.o., ktorá má byť podporou nielen obchodným divíziám firmy KUBOUŠEK s.r.o., ale aj zákazníkom pri implementácii nových systémov a technológií

2017

 • prechod na novú normu EN ISO 9001:2015
 • rozšírenie oblasti certifikácie na spoločnosť KUBOUŠEK SK, s.r.o. so sídlom v Nitre a aj na pobočku vo Veľkých Uherciach
 • ro rozšírenie odboru platnosti o návrh a vývoj 
 • rozšírenie skupiny o portfólio služieb spoločnosti KSQ spol. s r.o. - kalibračné laboratórium spoločnosti KSQ spol. s r.o. je akreditované podľa ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
 • rozšírenie firemného centra a výstavba Technologického centra a Vzdelávacieho centra