Stránka používa súbory cookies

KUBOUŠEK Group využíva súbory cookies na účely výkonu, analýzy návštevnosti, personalizáciu reklám a poskytovanie funkcií sociálnych médií. Aby sme mohli lepšie prispôsobovať reklamu a funkcie sociálnych médií, používame aj cookies tretích strán. Viac informácií o spracovaní osobných údajov vrátane toho, ako zakázať sledovanie súborov cookies, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov v časti "Webové stránky". Súhlasíte s používaním súborov cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov? Súhlasím

MITUTOYO

prístroje pre meranie tvaru a povrchu

divízia Prístroje

Lineárny výškomer PRC 1286(1)


Vysokovýkonný 2D merací systém s výnimočnou
presnosťou (1,1+0,6L/600)µm*
(* L = meraná výška v mm)


Nový vysokovýkonný 2D lineárny výškomer zo série LH-600E/EG


Vlastnosti 1: Svetová trieda presnosti
   Dosiahnuteľná presnosť: (1,1 + 0,6L/600) µm
   Vynikajúca presnosť bola dosiahnutá vďaka použitiu vysoko presného pravítka
   a veľmi presného vodiaceho mechanizmu, ktoré sú vyrobené v našom špecializovanom
   závode na výrobu pravítok. Presnosť zdvihu pri meraní výšky 600 mm: 1,7 µm


Vlastnosti 2: Vynikající snadnost ovládání

Vlastnosti 2: Vynikajúca jednoduchosť ovládania
Jednoduché ovládanie jedným stlačením tlačidla
Každý často používaný typ merania sa iniciuje raz
dedikovaným ikonovým príkazovým klávesom.
Dokonca aj nováčik môže okamžite začať merať bez predchádzajúceho zaškolenia.

Farebný TFT LCD
Poskytuje lepšiu čitateľnosť a funkčnosť.

Neobmedzená USB pamäť
Kompatibilné modely podporujú viac než 2 GB pamäte USB.

Vysokej presnosti merania napomáha vzduchové odpruženie
Lineárny výškomer sa môže pohybovať na povrchu dosky bez trenia
pomocou vzduchového ložiska integrovaného do základne, napájaným
malým vstavaným kompresorom. K dispozícii je tiež poloplávajúci
režim, ktorý umožňuje meranie s takmer plávajúcim výškomerom
bez vplyvu na presnosť merania. Tento režim je vhodný pri činnostiach
ako je meranie otvoru alebo hriadeľa na veľkom obrobku skenovaním
a objemové meranie realizované behom pohybu meradla. Naviac
vyhotovenie s rukoväťou (518-352D-21 LH-600EG) zlepšuje manipulačnú prevádzkyschopnosť.

Vlastnosti 3: Mnoho funkcií a príslušenstvo


Silné funkcie merania/výpočtov
(Viac podrobností pozri strana 4.)

Okrem základných meracích funkcií ako je výška a
meranie kružnice, je možné mnoho druhov merania
ako je posun/priamosť pravouhlosti. Toto meradlo má
tiež funkciu 2D merania, vyhodnotenia
tolerancie a ďalšie.
 

Štandardizácia postupov merania
Toto meradlo je možné naučiť množstvo meracích operácií
na obrobku (funkcia opakovania). Táto funkcia je veľmi
užitočná pri meraní veľkého počtu obrobkov. Po vykonaní
funkcie opakovania sa sonda automaticky presunie na
ďalšie meranie polohy (výška). Pokiaľ je k dispozícii
príručka pracovného postupu, môže byť meranie
štandardizované.
 

Podpora kontroly kvality vďaka štatistickým funkciám
Vyhodnotenie GO/NG sa vykonáva v reálnom čase na
nameraných hodnotách. Až 60 000 nameraných hodnôt
je možné uložiť do databázy, na ktorých je možné realizovať rôzne štatistické výpočty ako je priemer, štandardná odchylka
a spôsobilosť procesu. Kontrola kvality je možná vďaka grafickému zobrazeniu histogramov.
 

 


Vysokovýkonná jednotka spracovania dát
Vysokovýkonný procesor podporuje budúce aktualizácie
softwaru. Výsledky merania sú vydávané vo formáte CSV,
čo umožňuje užívateľom použiť tieto výsledky s ich
vlastným softwarom.
 

Univerzálne externé rozhranie
K dispozícii je rozhranie tlačiarne, ktoré je nainštalované v hlavnej
jednotke, pre pripojenie termotlačiarne alebo A4 tlačiarne.
Rozhranie USB umožňuje pripojenie USB pamäte pre zálohovanie
a obnovu meracích programov a nameraných dát, ktoré boli uložené.
Okrem toho môže byť rozhranie RS-232C použité pre výstup výsledkov
merania na externom zariadení, ako je PLC (Programmable Logic
Contro ller - Programovateľný logický automat).
 

Veľké množstvo voliteľných sond
Toto meradlo je k dispozícii s rôznymi typmi sond a výmennými
meracími dotykmi, ktoré sú flexibilne kompatibilné s komplikovanými profilmi obrobkov a meracích funkcií. Mitutoyo séria voliteľného príslušenstva ponúka rôzne výmenné dotyky pre guličkové sondy o5 mm, hĺbkomerné sondy, držiaky odchýlkomerov atd. Voliteľné sondy rozširujú svoju flexibilitu vďaka stopke so závitom M2/M3, ktorá umožňuje pripojenie rôznych dotykov pre SMS.
 

 


Funkcie

Stlačením jediného tlačidla sa automaticky spustí nástroj až do posledného zobrazenia výsledku. Tým sa eliminuje potreba k vykonaniu kľúčových operácií v každom kroku procesu merania, čo Vám umožní 100% sa sústrediť na kontrolu obrobku.

Základné jednodotykové funkcie

Meria výšku od povrchu
smerom hore.
Meria priemer a stred otvoru.
Meria šírku a stred vnútorného
priemeru.
Meria šírku a stredovú
polohu medzi dvoma prvkami.
Meria výšku od povrchu
smerom dole.
Meria priemer a stred hriadeľa.
Meria šírku a stred vonkajšieho
priemeru.
Nastavuje počiatok ABS (absolútny
počiatok) alebo počiatok INC
(inkrementálny počiatok definovaný
užívateľom), prepína medzi ABS/
INC počiatkom a určuje odsadenie
počiatku ABS.
Meria maximálnu výšku
od povrchu smerom hore
a dole.
Meria minimálnu výšku
od povrchu smerom hore
a dole.
Meria rozdiel medzi maximálnou
a minimálnou výškou,
od povrchu smerom hore
alebo dole.
Nastavuje typ dotyku,
priemer dotyku, vstupný
priemer dotyku, uloženie
dotyku, vyvolanie dotyku a
mení polohu dotyku.
Vykonáva výpočet, včetne
uhlu.
Zobrazuje poznámku, keď
sú pozastavené operácie,
meria polohu otvoru pomocou
kužeľovej sondy atď.
Pozastavuje alebo aktivuje
prevádzku systému.

Ďalšie funkcie

2D meranie Nastavenie počiatku 2D, nastavenie osi X /Y, vyvolanie prvku, vyvolanie polárnych súradníc, výpočet vzdialenosti súradníc, výpočet 2D vzdialenosti, výpočet uhlu 2 prvkov, výpočet uhlu 3 prvkov, výpočet rozstupovej kružnice
Funkcia vyhodnotenia tolerancie Nastavenie hodnôt tolerancie/nominálne hodnoty, výstup výsledku vyhodnotenia tolerancie, funkcia varovania
Užívateľsky podporné funkcie Prepínanie rozlíšenia, funkcia úspory energie, prepínateľná rýchlosť merania, poloplávajúce meranie
Funkcia meracieho programu Tvorba/úprava/vykonanie meracích programov
Funkcia štatistického spracovania       Základné štatistické spracovanie, histogram
Funkcia kompenzácie presnosti Teplotná kompenzácia, meradlo

 Príklady zobrazenia na displeji
Príklady výstupu tlačiarne


Operácia merania je podporovaná grafikou na veľkom LCD.


Termotlačiareň, ktorá môže byť pripojená k hlavnej jednotke lineárneho výškomeru, je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo. Výsledné dáta môžu byť taktiež odoslané do komerčnej tlačiarne s formátom A4.


Často používané meracie techniky a špecifikácie

Obj. č. 518 -351D -2           |          518 -352D -21
Merací rozsah (zdvih) 0 - 972 mm (600 mm)
0 až 38” (24”)
Rozlíšenie 0,0001/0,001/0,01/0,1 mm (prepínateľné)
.000001/.00001/.0001/.001”(prepínateľné)
Presnosť (pri 20°C)  
   Presnosť indikácie *1 (1,1 + 0,6L/600) μm, L = Měřená délka (mm)
   Opakovateľnosť *1 Rovina: 0,4 μm (2), Otvor: 0,9 μm (2)
   Pravouhlosť (vpred
   a vzad) *2
5 µm (po kompenzácii)
   Priamosť (vpred
   a vzad) *2
4 µm (mechanická presnosť)
Metóda navádzania Valčekové ložisko
Metóda posuvu Motoricky (5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 mm/s: 7 stupňov)/Ručné
Odmeriavacia jednotka Reflexný typ lineárneho snímača
Meracia sila N (funkcia automatickej konštantnej sily)
Metóda vyvažovania Vyváženie protizávažím
Režim pohybu hlavnej jednotky Plávajúci (posun) / Poloplávajúce (meranie) vzduchové ložiská
Zdroj vzduchu Vstavaný kompresor
Obrazovka 44,78 mm (5.7") FAREBNÝ TFT LCD
(320 x 240 bodov s LED podsvietením)
Max. počet programov 50
Max. počet nameraných dát 60000 (Max. počet dát je
30000 / jeden program)
Napájanie AC adaptér / Batérie (Ni-MH)
Výdrž batérie  
   Prevádzka *3 cca 5 hodín (pracovný cyklus kompresoru max. 25%.)
   Pohotovostný režim *3 cca 10 hodín
Doba nabíjania batérie cca 3 hodiny (použiteľné behom nabíjania)
Rozmery (ŠxHxV)  237x448x1013 mm      |         247x448x1013 mm 
Hmotnosť  24 kg                |                 24,5 kg
Rozsah prevádzkových teplôt 5°C – 40°C / 20 – 80% RH (bez kondenzácie)


*1 Zaručené pri použití štandardnej excentrickej 5 mm sondy.
*2 Zaručené pri použití páčkovej sondy (MLH-521) a Mu-Checker (M-511).
    Kolmosť vo vodorovnom smere nie je definovaná. V prípade, že obrobok je valcovitý,
    môže byť pozorovaná chyba merania.
*3 Voliteľná veľkokapacitná batéria (12AAF675) pre dlhšiu prevádzku na batérii (8 hodín pri
    prevádzke a 16 hodín v pohotovostnom režime).
*4 Mitutoyo nezaručuje kompatibilitu všetkých komerčných USB pamätí. Mitutoyo
    odporúča USB pamäte výrobcov SanDisk Corporation alebo IO DATA DEVICE, INC.
    a tie, ktoré spĺňajú následujúce požiadavky.
    Tie, ktoré nie sú kompatibilné s USB 3.0
    Tie, ktoré nemajú žiadnu bezpečnostnú funkciu, napríklad šifrovanie a overovanie odtlačkov prstov
    Tie, ktoré nemajú prepínač ochrany proti zápisu
    Odporúča sa použitie lineárneho výškomeru na povrchu dosky s vysoko presnou rovinnosťou.


Štandardné príslušenstvo

 • 5 mm odsazená sonda
 • Batéria
 • Priehľadný kryt
 • Šesťhranný kľúč
 • Kalibračný blok s priemerom guličky
 • AC adaptér
 • Rukoväť pre prenášanie
 • Sada návodov k obsluhe
 • Prídavné závažia (2 ks)
 • Napájací kábel pre AC adaptér
 • Viečko
 • Inšpekčný certifikát


Voliteľné príslušenstvo

Veľké množstvo voliteľných sond umožňuje mnoho typov merania     Možnosť periférneho rozšírenia funkčnosti

 

(18) Termotlačiareň

 

Kontakty