Stránka používa súbory cookies

KUBOUŠEK Group využíva súbory cookies na účely výkonu, analýzy návštevnosti, personalizáciu reklám a poskytovanie funkcií sociálnych médií. Aby sme mohli lepšie prispôsobovať reklamu a funkcie sociálnych médií, používame aj cookies tretích strán. Viac informácií o spracovaní osobných údajov vrátane toho, ako zakázať sledovanie súborov cookies, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov v časti "Webové stránky". Súhlasíte s používaním súborov cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov? Súhlasím

MITUTOYO

prístroje pre meranie tvaru a povrchu
Typ GL priame vyhotovenie

Stabilný – flexibilný – nenáročný na údržbu - to je priamy pásový dopravník TYP GL

Priame pásové dopravníky Multi-Tech typ GL majú univerzálne použitie. V závislosti na kombinácii bočných vodiacich profilov, vyhotovenia a materiálu pásu, hnacej jednotke, podstavci a nástavbe je možné ich využiť v množstve rôznych aplikácií.

Nech už ide o vodorovne inštalovaný odkladací pás alebo šikmo postavený dávkovací pás, inštaláciu v čistom priestore alebo v oblasti trieskového obrábania kovov – dopravníky Multi-Tech sú firmou MTF projektované a vyrábané vždy pre konkrétnu zakázku a ponúkajú tak perfektné riešenie najrôznejšich dopravných úloh.

Priamy pásový dopravník TYP - GL

GL-HE 020

Priamy pásový dopravník ako vynášací pás od stroja s nasadenou násypkou, krytom pásu a ionizačným prístrojom pre použitie v čistom prostredí.

Vyhotovenie podstavca HE 020 pre malé až stredne veľké pásové dopravníky do dĺžky cca 2000mm a šírky 500mm.

 • Časté použitie ako vynášací dopravník od stroja alebo odkladací dopravník pre robot
 • Stabilný podstavec vyhotovený v tvare písmena H
 • Podstavec je možné presúvať v bočnej profilovanej drážke dopravníka
 • Je možné plynulé nastavenie uhlu od -60° do +60°
 • Plynulé nastavenie výšky

 

   

GL-HM 010

Priame pásové dopravníky vo vyhotovení ako prepravný pás medzi dvomi pracovnými stanicami s bočným vedením s výškou 40mm.

[Priamy pásový dopravník GL HM 010] Dlhšie a širšie pásové dopravníky majú často podstavec typ HM 010.

 • Použitie u dlhších a širších dopravníkov slúžiacich ako odkladací alebo transferový pás, prípadne integrovaných do automatického zariadenia
 • Podstavec je upevnený v spodnej drážke vodiaceho profilu – do bokov alebo hore, tak nevyčnievajú žiadne nežiadúce hrany
 • Je možné plynulé nastavenie uhlu a výšky
   

GLD-LD 070

Vhodný ako pásový dopravník pre zásobník s veľkou násypkou.
[Priamy pásový dopravník GLD LD 070] Dopravníky so strmým stúpaním slúžia pre dávkovaný prívod dielov zo zásobníka do naväzujúceho procesu. Nasadené násypky, ktoré sú často veľké, vyžadujú stabilnú inštaláciu. Tá je zaistená použitím podstavca typ LD 070 s uzatvoreným pojazdným rámom.

 • Použitie pri strmo stúpajúcich pásových dopravníkoch pre prívod a dávkovanie sypkého materiálu
 • Stabilný základový rám pre bezpečné postavenie
 • Veľký rozsah nastavenia uhlu
 • Je možné extrémne stúpanie pásu
   

GL-HM 140

Pásový dopravník použiteľný ako odkladací dopravník pre robot s antistatickým pásom

[Priamy pásový dopravník GL-HM 140] U dlhých a širokých pásov predstavuje podstavec HM 140 cenovo výhodnú alternatívu k typu HM 010. Opery sú pritom upevnené k bokom pásového dopravníka.

 • Použitie ako odkladacie pásy pre roboty, transferové pásy, atď.
 • Stabilný podstavec, vhodný aj pre etážové dopravníky
 • Veľký rozsah nastavenia výšky, možnosť použitia opôr s rôznou výškou
 • Plynulé nastavenie uhlu v rozsahu od -60° do +60°
   

GL-HE 010

Priamy pásový dopravník ako odkladací pás pre robot so svetelenou závorou v oblasti odkladania a tlačidlom pre vynesenie dielov vo svorkovnicovej skrini.

[Priamy pásový dopravník GL HE 010] Pásové dopravníky so šírkou až 500mm a dĺžkou 2.000mm majú podstavce HE 010 vtedy, pokiaľ nesmú opory vyčnievať do strán či hore alebo je potrebné extrémne stúpanie pásu až 90°.

 • Teleskopický podstavec s plynulým nastavením výšky
 • Žiadne časti podstavca nevyčnievajú smerom hore alebo do strán
 • Je možné extrémne stúpanie pásu
   

GL-IE 010

Priamy pásový dopravník s nasadenou násypkou a integrovaným separačným nástavcom s oddeľovacími valcami.

[Priamy pásový dopravník GL IE 010] Veľmi jednoduché nastavenie výšky a sklonu dopravníka jednou rukou – to je silná stránka podstavca typ IE 010. Integrovaný plynový piest s gulôčkovým vedením umožňuje pohodlné nastavenie výšky vstupu a výstupu pri rôznych aplikáciách.

 • Plynové piesty pre jednoduché nastavenie výšky a sklonu
 • Jednostranné upevnenie podstavca k dopravníku, vďaka tomu je možná ľahká integrácia do šácht strojov alebo priestorovo úsporná inštalácia rovnobežne s výrobným strojom
 • Perfektné riešenie pre malé pásové dopravníky, ktoré musia byť často prestavované (napríklad použitie na rôznych strojoch)
   

GL-LD 120

Priamy pásový dopravník s integrovaným plošným detektorom kovov ako plniaci pás pre mlyn.

[Priamy pásový dopravník] Stabilita je triumfom podstavca LD 120. Uzatvorený rám podstavca je predurčený k upevneniu dopravníka so strednými rozmermi pásov a jeho vysokým zaťažením. Často je používaný aj v spojení s detektormi kovov, pretože zabraňuje prenosu vibrácií.

 • Stabilný podstavec
 • Veľký rozsah nastavenia výšky a sklonu
 • Vhodný pre upevnenie etážových dopravníkov
     

GL-AM 010

Priamy pásový dopravník ako transferový pásový dopravník v linke ručných montáží

[Priamy pásový dopravník GL AM 010] „AM" znamená „viacnásobné podopretie" – aj takto jednoducho je možné tento podstavec popísať. Výšku teleskopických podpier podstavca AM 010 je možné nastaviť nezávislo na sebe. Podpery sú upevnené do dolnej drážky pásového dopravníka a nepresahujú preto do strán. Stabilitu pri väčšom zaťažení pásu zaisťujú doplnkové výstuže.

 • Individuálne nastavenie výšky a sklonu každej jednotlivej podpery
 • Vhodné pre menšie pásové dopravníky s malou výškou a malým zaťažením pásu
 • Podstavec je schopný ľahko vyrovnať nerovnosti podlahy alebo odsadenie plôch v konštrukcii stroja
   

GL-AM 140

Priamy pásový dopravník ako vynášací pás od stroja.

[Priame pásové dopravníky GL AM 140] Svoje výhody preukazuje podstavec AM 140 najmä v lomených šachtách strojov. Sklon a výšku každej jednotlivej podpery je možné individuálne nastaviť a prispôsobiť tak podstavec rôznemu priebehu podlahy.

 • Cenovo výhodné riešenie pre menšie pásové dopravníky s malou dopravnou výškou
 • Individuálne nastavenie výšky a sklonu jednotlivých podpier pre vyrovnanie nerovností podlahy alebo odsadených plôch na lôžku stroja
 • Podpery je možné ľubovoľne posúvať v drážke profilu na boku dopravníka
   

GL-EM 010

Priamy pásový dopravník ako zásobník debien v kombinácii s privádzacím pásovým dopravníkom a počítadlom.

[Priamy pásový dopravník GL EM 010] Pri vodorovnej preprave v blízkosti podlahy, napríklad pri využití pásu ako zásobníka prepraviek vedľa výrobného stroja, je často správnou voľbou podstavec EM 010. Jednotlivé podpery je možné individuálne presúvať pozdĺž telesa dopravníka, podpery umožňujú prepravnú výšku medzi 225 a 360 mm od podlahy po hornú hranu pásu.

 • Cenovo výhodné rieešenie pri malej prepravnej výške
 • Variabilné umiestnenie jednotlivých podpier pozdĺž celého pásového dopravníka
 • Individuálne nastavenie výšky jednotlivých podpier pre vyrovnanie nerovností podlahy
 • Pojazdný podstavec s ovládacími kolesami a brzdami
 • Vďaka možnosti nastavenia jednotlivých podpier do rôznej výšky je možné dosiahnuť aj mierny sklon dopravníka
   

GL-EM 230

Priamy pásový dopravník pre použitie v čistom priestore s pevne namontovanou dvojcestnou výhybkou na výstupe

[Priamy pásový dopravník GL EM 230] Pevne inštalované vynášacie pásové dopravníky pri strojoch alebo zásobníky prepraviek v stacionárnom vyhotovení majú často podstavec EM 230. Ten umožňuje minimálnu prepravnú výšku od cca 120 mm od podlahy k hornej hrane pásu.

 • Cenovo výhodný podstavec pre malé prepravné výšky a stacionárnu inštaláciu
 • Podpery je možné posúvať pozdĺž celého dopravníka
 • Individuálne nastavenie výšky jednotlivých podpier, napríklad pre vyrovnanie odsadení na podstave stroja
   

GL-IE 020

Priamy pásový dopravník s podávacou násypkou a namontovaným slimákovým separačným nástavcom.

[Priame pásové dopravníky GL IE 020] Pásové dopravníky, ktoré sú umiestnené rovnobežne s výrobným strojom a ktorých výška je menená iba výnimočne, môžu mať optimálne podstavec IE 020. Jednostranné zavesenie za bočný vodiaci profil umožňuje prisunúť dopravník až ku stroju, čím dochádza k veľkej úspore priestoru.

 • Stabilné riešenie pre dopravníky s dĺžkou do cca 2.000mm a šírkou 400mm
 • Možnosť jednoduchého nastavenia sklonu bez náradia
 • Integrácia do šácht strojov vďaka jednostrannému zaveseniu
 • Veľký rozsah nastavenia výšky a sklonu v rozsahu medzi 0° a 60°
Kontakty