Stránka používa súbory cookies

KUBOUŠEK Group využíva súbory cookies na účely výkonu, analýzy návštevnosti, personalizáciu reklám a poskytovanie funkcií sociálnych médií. Aby sme mohli lepšie prispôsobovať reklamu a funkcie sociálnych médií, používame aj cookies tretích strán. Viac informácií o spracovaní osobných údajov vrátane toho, ako zakázať sledovanie súborov cookies, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov v časti "Webové stránky". Súhlasíte s používaním súborov cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov? Súhlasím

MITUTOYO

prístroje pre meranie tvaru a povrchu

divízia KraussMaffei

Riešenie na mieru pre malé vstrekovne: nový MES MaXecution firmy KraussMaffei

Riešenie na mieru pre malé vstrekovne: nový MES MaXecution firmy KraussMaffei

 

– svetová premiéra pri príležitosti veľtrhu Fakuma 
– väčšia transparentnosť výroby a plánovania 
– lepšie vyťaženie strojového parku, menej nepodarkov a vyššia celková efektivita    zariadení
– spolupráca s firmou MPDV Mikrolab GmbH

Prostredníctvom MaXecution prezentovala KraussMaffei na veľtrhu Fakuma prvýkrát nový výrobný informačný systém (Manufacturing Execution System – MES) vytvorený na mieru pre menšie vstrekovne. Nový software zaisťuje vyššiu transparentnosť výroby využitím ukazovateľov produktivity, tykajúcich sa napríklad celkovej efektivity zariadení (OEE – Overall Equipment Effectiveness), manažmentu nástrojov a zdrojov alebo štatistiky strojov a nepodarkovitosti. V úhrne znamená jeho nasadenie lepšie vyťaženie strojového parku, menej nepodarkov a vyššiu celkovú efektivitu zariadenia. Systém MaXecution je ponúkaný v troch stupňoch vybavenosti, takže sa spracovatelia môžu na základe svojich potrieb sami rozhodnúť, ktoré funkcionality MES potrebujú.


Spoľahlivé vyhodnocovanie vďaka dátam získavaným v reálnom čase

„Postup digitalizácie sa dotýka aj malých spracovateľov plastov. Obstaranie kompletného systému MES je však často spojené s vysokými nákladmi. Prostredníctvom nového systému MaXecution ponúkame svojim zákazníkom mimo vhodného vstrekovacieho stroja aj kompaktné riešenie prispôsobené ich procesom“ vysvetľuje Dr. Hans Ulrich Golz, prezident segmentu techniky vstrekovania skupiny KraussMaffei a konateľ spoločnosti KraussMaffei. Nový systém MaXecution poskytuje v reálnom čase spoľahlivé dáta o celom produkčnom procese a uľahčuje vďaka tomu plánovanie, riadenie a kontrolu celej výroby. Aktuálne výrobné zákazky s priradenými strojmi a personálom je možné jednoducho prenášať na dielenskú úroveň. V prípade porúch alebo odchýlok ponúka nový systém MaXecution možnosť rýchlej reakcie a vykonanie nápravných opatrení. „Prostredníctvom nového systému MaXecution poskytujeme svojim zákazníkom podporu na ich ceste k digitálnej produkcii bez papierových dokumentov a ponúkame im systém na mieru, ktorý prispeje k lepšiemu využitiu ich strojového parku a zvýšenie celkovej efektivity zariadenia“, hovorí, Golz.


Tri stupne komplexnosti podľa potrieb

Nový systém MaXecution firmy KraussMaffei vychádza zo známeho systému MES HYDRA spoločnosti MPDV Mikrolab GmbH (MPDV) z Mosbachu. V budúcnosti bude ponúkaný v troch stupňoch vybavenosti. Každý spracovateľ sa môže podľa svojich potrieb rozhodnúť, aké funkcionality MES využije, počínajúc základnou sadou pre záznam a vyhodnocovanie dát cez doplňujúce plánovacie funkcie až po monitorovanie parametrov procesu a transfer dátových sád. 

Stupeň 1, MaXecution Basic, slúži pre zber prevádzkových dát (BDE) a dát strojov (MDE). K tomu patrí napríklad záznam organizačných dát o prevádzke a zákazkách, zisťovanie skutočnej doby chodu stroja, vyrobeného množstva dobrých dielov, ďalej aj dát k vyťaženiu stroja a miere nepodarkovitosti. „Stupeň vybavenia Basic takto predstavuje spoľahlivú základňu pre analýzu výrobných procesov, vyhodnocovania prestojov strojov alebo optimalizáciu doby ich chodu“, říká Golz. 

Druhý stupeň Basic Plus zahŕňa doplnkové plánovacie funkcie: programová funkcia detailného grafického plánovania výrobných zákaziek a manažment nástrojov a zdrojov vytvára základ pre lepšiu prehľadnosť a spoľahlivosť plánovania výroby a pre efektívne nasadenie nástrojov a zdrojov. „Naši zákazníci ťažia napríklad zo skrátenia prestojov medzi jednotlivými výrobnými zákazkami, a teda zvýšeniea využitia strojov. To vedie ku skráteniu priebežných časov výrobných zákaziek a zvýšenie spoľahlivosti dodávateľa“, vysvetľuje Golz. 

Stupeň 3, označený ako Advanced, ide ešte o krok ďalej a zahŕňa doplnkové funkcionality pre riadenie a monitorovanie rôznych procesných parametrov a pre transfer dátových sád. Správa dátových súborov DNC napríklad slúži pre transfer dátových sád nástrojov, vďaka tomu nie je nutné fyzicky chodiť k stroju. Správa procesných dát PDV zaznamenáva ďalšie parametre ako sú tlaky, teploty a príkony a umožňuje ich grafickú analýzu. V úhrne predstavuje prémiová sada Advanced spoľahlivý nástroj pre automatizovaný zber a analýzu procesných parametrov priamo vo výrobe s cieľom kontinuálnej kontroly kvality. Pokiaľ by zákazník potreboval ďalšie funkcionality nad tento rámec, má kedykoľvek možnosť prejsť na systém HYDRA firmy MPDV.


Automatické vytváranie ukazovateľa OEE

Nový systém MaXecution je možné využiť aj pre automatické generovanie ukazovateľa OEE (Overall Equipment Effectiveness), ktorého prostredníctvom získava spracovateľ cenné poznatky o svojej výrobe. Ukazovateľ OEE v sebe zlučuje všetky faktory, ktoré určujú výkonnosť strojov a zariadení – alebo celých výrobných liniek: disponibilitu, výkon a kvalitu. Týmto spôsobom je možné sledovať, ako dobre je využitý súčasný potenciál zariadení a kde vznikajú straty. V protokole OEE nového systému MaXecution je napríklad možné vyberať jednotlivé stroje, hodnotiť ich a navzájom ich porovnávať. Profil OEE vizualizuje časový priebeh OEE pri jednotlivých strojoch. Z tohto je potom možné vo svojom dôsledku vyvodiť dôležité dáta a opatrenia pre trvalé zlepšovanie produkčného procesu. Okrem toho slúži ukazovateľ OEE ako dôležitý indikátor úspešnosti vykonaných opatrení zameraných na zlepšenie.

 

Súčasť rodiny Plastics 4.0

Systémom MaXecution dopĺňa KraussMaffei portfólio svojich riešení pre Plastics 4.0 o ďalší nosný prvok. Prostredníctvom Plastics 4.0 poskytuje KraussMaffei svojim zákazníkom podporu pri využívaní potenciálu a príležitosti spojených s myšlienkou Priemyslu 4.0, štvrtej priemyselnej revolúcie. V strede záujmu je digitalizácia a prepojenie produkčných procesov po celom svete do siete s cieľom dosiahnuť vyššiu efektivitu produkcie, flexibility, automatizácie, disponibility a kvality. Ponuka produktov skupiny KraussMaffei pre Plastics 4.0 zahŕňa inteligentné funkcie strojov s automatickou optimalizáciou, spoľahlivé nástroje pre komplexný zber dát a prepojenie celej výroby pomocou dátovej siete, v neposlednom rade potom aj ponuku servisu po celom svete. „Množstvo produktov KraussMaffei Plastics 4.0 je už veľa rokov úspešne používaných našimi zákazníkmi. Najlepším príkladom je naša inteligentná funkcia stroja APC plus (Adaptive Process Control), ktorá už bola predaná vo viac než 2000 prípadoch“, hovorí Golz.


Vyskúšajte technológiu APC v našom Technologickom centre KUBOUŠEK. 

Dohodnúť si termín.

 

Väčšia prehľadnosť
a spoľahlivosť
v plánovaní výroby
prináša programová funkcia
detailného grafického
plánovania výrobných zákaziek

Stavy strojov a poruchy
v priebehu výroby
je možné sledovať
v reálnom čase, tým je zaistený
rýchly prehľad
o aktuálnej situácii

Ukazovateľ OEE (Overall Equipment Effectiveness) umožňuje rýchle porovnávanie vstrekovacích strojov medzi sebou a poskytuje takisto informácie o efektívnosti opatrení vykonaných v záujme zlepšenia