Die Website verwendet Cookies

Bei der Verwendung dieser Webseite werden Cookies verarbeitet, die uns helfen, die Dienstleistungsqualität zu erhöhen. Sie verhindern die Cookies-Verarbeitung durch Änderung der Einstellung im Internetbrowser. Ok

Automation

Steuerung

 • MC6
 • Adaptive Prozessteuerung

Technologie

 • Colorform / Skinform
 • Multinject
 • Optics / Cleanform
 • IMC
 • Fiberform
 • Thermoset
 • Coverform®

Gebrauchtmaschinen Kundenservice

KOCH-TECHNIK

Systeme für den Transport, die Dosierung und Trocknung des Materials
 • Baukastensystem
 • Direktfärben
 • Dosieren und Mischen des Materials
 • Materialtransport
 • Zentraler Materialtransport
 • Trocknen
 • FASTI

REGLOPLAS

Temperiergeräte
 • Temperiergeräte
 • Zubehör für die Formentemperierung
 • Kompakte Kompressor-Kühlaggregate

SEPRO

Roboter, Automation
 • Linear-Robote und Angusspicker (Spue Picker)
 • Sechsachsige Roboter und Spezialanwendungen
 • Steuersystem Visual

SESOTEC

Metalldetektoren und -separatoren
 • Magnetseparatoren
 • Metalldetektoren
 • Metallseparatoren

RAPID

Mahlwerke und Feinbrecher für Kunststoffe
 • Zahnrad-Mahlwerk
 • Messer-Mahlwerk
 • Vorschredder – Granulatoren

MTF-TECHNIK

Förderer mit Separiersystemen
 • Bandförderer
 • Separiersysteme
 • Automation

ONI

Kühlsysteme
 • Kühlanlagen
 • Kühlsysteme
 • Abwärmenutzung
 • Lufttechnik, Klimatisierung
 • Kühlaggregate
 • Aufbereitung des technologischen Kühlwassers
 • Erzeugung und Verteilung der Druckluft
 • Installation der Rohrleitungen
 • Vermietung von Kühlaggregaten und -anlagen

ONI-RHYTEMPER

Temperiersysteme
 • Rhytemper FlexControl
 • Rhytemper HotPulse
 • Rhytemper BasicPulse
 • Rhytemper FlowWatch
 • Temperiertechnologie

HELIOS

Automatisierte Behälterentleerung

KTI

Rohrleitungskomponenten, Silos, Container

Kundenservice

MITUTOYO

Messgeräte
 • Datenübertragungssysteme
 • Messschraube
 • Innentaster
 • Schieblehren
 • Tiefenmesser
 • Höhenmesser und Anreißgeräte
 • Tastgeräte
 • Geräte für das Messen der Schichtstärke
 • Stände, Platten, Schraubstöcke, Prismen, Granitplatten, Winkelmesser, Winkeleisen, Wasserwaagen
 • Kalibriergeräte und -hilfsmittel
 • Endmaße
 • Tastsysteme und Laserscann-Messschrauben
 • Eingebaute Lineale
 • Verbrauchsmaterial

MITUTOYO

Optische Messgeräte
 • Messlupen
 • Messmikroskope
 • Messprojektoren (Profilprojektoren)

MITUTOYO

Geräte für die Form- und Oberflächenmessung
 • Konturenmessgeräte
 • Rauheitsmesser
 • Kombinierte Geräte
 • Kreisformmessgeräte

MITUTOYO

Härteprüfer
 • Mobile Härteprüfer
 • Rockwell
 • Brinell
 • MicroVickers
 • Vickers

MITUTOYO

Bildbearbeitungssysteme
 • Handgeführte Messgeräte
 • CNC-Messgeräte
 • Software
 • Spannvorrichtungen

MITUTOYO

Bildbearbeitungssysteme
 • 2D manuelle Kameramessgeräte
 • 2C CNC Kameramessgeräte
 • 3D CNC Kameramessgeräte
 • 3D CNC Multisensor-Messgeräte

VICIVISION

Optische Messgeräte
 • MTL – für das Messen gedrehter und geschliffener Rotationsteile
 • MTP – für das Messen von Flächenprodukten

METRIOS

 • Optische Messung im Umfeld der Werkstatt

DEMM

Handmessgeräte, Spezialmessgeräte
 • Schieblehren
 • Schieblehren mit großem Bereich
 • Schieblehren mit Tastgerät
 • Tiefenmesser
 • Sonstige Handgeräte
 • Höhenmesser
 • Einbaumessgeräte
 • Kontrollgeräte
 • Geräte für das Einstellen der Bearbeitungsinstrumente
 • Geräte für das Messen der Verzahnung

Lagerbestände Kundenservice

EAS

Optimierung der Produktion mit raschem Formenwechsel
 • Spannsysteme
 • Kupplungen
 • Wartung
 • Handling der Formen und Instrumente
 • Auswerferkupplungen
 • Schlüsselfertige Lösungen
 • Anwendungen

EWIKON

Heißkanaltechnologie

Kundenservice

Modulární energetické centrály

Flexibilní, energeticky optimalizované a výkonné

Přesvědčivé argumenty
 
Stále větší počet firem na světě se rozhoduje pro používání modulárních energetických centrál firmy ONI. Vedle vysoké účinnosti a spolehlivosti oceňují naši zákazníci rychlou připravenost médií, flexibilitu a provedení s minimálními nároky na zastavěnou plochu. Modulární konstrukce poskytuje kromě jiného výhodu individuálního přizpůsobení specifickým požadavkům s ohledem na výkon a spektrum poskytovaných služeb. Pro různé oblasti použití jsou k dispozici různé stavební komponenty - zásobování chladicí a studenou vodou, distribuce topné vody, energie z odpadního tepla, stlačený vzduch, popř. látky určené k ošetřování nebo úpravě vody v centrálních rozvodech technologické chladicí vody.
 
Konstrukční stavba energetických centrál ONI překvapuje jasným členěním, funkčností a dobrou přístupností veškerých komponentů. To jsou faktory, které jsou velice důležité zejména v případě provádění servisních prací, údržby nebo případného rozšíření systému. Návrhy energetických centrál vznikají v konstrukčním oddělení firmy ONI s pomocí nejmodernějších metod a konstrukčních prostředí s trojrozměrným modelováním pro dokonalou přípravu každé instalace.

   
Expedice prvního modulu velké energetické centrály
k zákazníkovi.
     Příklad trojrozměrného zobrazení dvouokruhového
     chladicího systému ve fázi návrhu, konstruovaného
     jako modulární energetická centrála.

Instalace, připojení a okamžitý provoz
Při stavbě nové výrobní haly nebo u projektu, kde je třeba sanovat systémovou techniku, hraje doba instalace rozhodující roli. Výroba se musí rozběhnout co nejrychleji nebo s co nejkratším přerušením. Zásobování energiemi je přitom pochopitelně přikládán zvláštní význam, protože energie jsou podmínkou úspěšného obnovení nebo startu nové výroby.
Pro výrobní podniky by bylo proto ideální, kdyby mohly mít přístup k potřebným energiím a médiím - od chladicí a studené vody až po přívod stlačeného vzduchu - tak rychle a jednoduše jako k elektrické energii ze zásuvky. Naše modulární energetické centrály tento profil požadavků splňují ideálním způsobem. Jednotky jsou již ve výrobním závodě projektovány s ohledem na příslušné požadavky zákazníků, předinstalovány k okamžitému použití a instalaci a podrobovány zkušebnímu provozu. Následně jsou jednotlivé modulární komponenty vzájemně demontovány, zabaleny a vyslány na příslušná místa určení na celém světě. Po dodání na místo určení se jednotlivé modulární komponenty vzájemně složí a propojí.
 
Více místa pro výrobu
Pro zázemí energeticky účinného zásobování chladicí vodou - s chladicími zařízeními a jednotkami čerpadel s tanky pro dva chladicí okruhy s různými rozsahy teplot včetně příslušné rozvodné a řídicí skříně - je třeba mít k dispozici dostatek prostoru. Nároky na místo se odpovídajícím způsobem zvýší, jestliže bude zapotřebí instalovat zdroj a rozvod tlakového vzduchu, stejně jako systém zpětného využití energie pro vytápění z bezplatného odpadního tepla v jednotlivých chladicích okruzích a třeba zimní odlehčení kompresorových chladicích jednotek spolu s úpravnou technologické vody. V případě vnitřních zařízení musí mít provozovatel k dispozici vhodné prostory, které jsou odpovídajícím způsobem dimenzovány. Tyto plochy jsou však zpravidla prostorově omezené a na výstavbu a přípravu nákladné. Provozovatel by místo toho raději obsadil každý volný prostor výrobním strojem nebo vhodným periferním zařízením. Základní rozpor mezi důležitostí energetického médiového zázemí a úsporou místa pro instalaci lze optimálně vyřešit použitím energetických centrál ONI. Kompletní technika, která je za běžných podmínek umístěna někde v budově, může být uložena v mobilním technickém prostoru – kontejneru - instalovaném mimo budovu podniku. Komponenty jako volný chladič, chladicí věže nebo kompresorové chladicí jednotky se umístí v okolí.

    
Příklad modulární energetické centrály u zpracovatele plastů v oboru vytlačování profilů.      Zákaznická přejímka modulární energetické centrály ve        výrobním závodě ONI v Lindlaru.

Modulární, mobilní, flexibilní!
Dnes zde, zítra .
. .

Kdo by neměl radost z neustálého rozvoje své firmy. Další stroje však vyžadují další plochy. Často je tato skutečnost příčinou přeložení výrobní provozovny, s čímž jsou spojeny astronomické náklady. V jiných případech se na přechodnou dobu pronajímají výrobní prostory v zahraničí a až poté se investuje do vlastní provozovny. V takových nebo podobných případech je flexibilita faktorem, který může provozovatelům ušetřit nemalé finanční prostředky. Za běžných podmínek je provozovatel zařízení v případě změny lokality provozovny nucen znovu investovat do realizace energetických zásobovacích systémů. Kromě toho vyžaduje instalace zařízení odpovídající čas a náklady. Díky použití modulárních energetických centrál ONI lze i v těchto případech redukovat náklady a čas na minimum. Spolu s výrobními stroji se zároveň přestěhuje kompletní zázemí pro zásobování energiemi. Jednotlivé komponenty se odpojí od stávající sítě, v případě nutnosti rozloží na dílčí jednotky a kamiony se přepraví na nové místo určení. Po příjezdu se jednotlivé jednotky znovu sestaví, uvedou do provozu a výroba se pak může v co nejkratší době opět rozběhnout.

Modulární energetická centrála ve výrobně profilovaných rámů, která se v rozložené podobě zasune do kontejneru a poté přepraví.

Náklady na energie pod kontrolou díky nejmodernější technice

Spolehlivé zásobování energiemi a nejrůznějšími médii má ve výrobních závodech tu nejvyšší prioritu. Stále rostoucí náklady na energie jsou čím dále více významnější otázkou. Pouze ten, kdo bude schopen udržet své náklady na energie na co nejnižší úrovni, si nyní a také do budoucna vytvoří dobré konkurenční podmínky pro svou firmu a produkci. O důvod víc, proč se rozhodnout pro modulární energetickou centrálu společnosti ONI, vybavenou tou nejmodernější a maximálně úspornou technikou. Technická řešení související se snižováním vstupních nákladů jsou přitom velice různorodá. Například použitím tzv. zimního odlehčení lze snížit náklady na elektrickou energii pro provoz kompresorových chladicích jednotek až o 85 %. U této techniky se během přechodného období a zimních měsíců jednoduše využívá vnější vzduch jako bezplatná chladicí energie. Díky použití systému rekuperace tepla společnosti ONI lze snížit topné náklady na topný olej nebo plyn až o 95 %. V tomto případě se odpadní teplo pocházející z chladicích okruhů zdarma přeměňuje na teplo pro vytápění, díky čemuž lze ušetřit obrovské finanční prostředky. Náklady na elektrickou energii lze dále snižovat použitím mimořádně energeticky účinných chladicích zařízení, čerpadel, hydraulických systémů a softwaru určeného k optimalizaci systému.

Pohled do velké modulární energetické centrály s kompaktní jednotkou čerpadel s tanky a jednotkou výměníku tepla pro oddělení systému.

Přehled produktů a výkonů

 • chladicí zařízení
 • rekuperace tepla
 • klimatizace / ventilační systémy
 • technika pro čisté prostory 
 • pronájem chladicích zařízení 
 • kompaktní chladicí zařízení 
 • suché chladiče
 • chladicí věže 
 • temperační systémy 
 • optimalizace energie
 • optimalizační nastavení strojů
 • úprava vody
 • dodávka stlačeného vzduchu 
 • projektové plánování
 • údržba / servis
 • servis 24 hodin denně
 • modely financování

Nejmodernější a energeticky úsporná technika za příznivou cenu - to jsou hlavní výhody vyvíjených a vyráběných systémů ONI. Jsou předpokladem pro to, abyste byli schopni udržet vaše náklady na elektrickou energii, plyn, topný olej nebo vodu a tedy na vaši výrobu v přijatelných mezích, čímž bude posílena vaše konkurenceschopnost. Veškerá systémová technika pro vnitřní nebo kontejnerové systémy je vyvíjena a vyráběna v Německu. Proto tato zařízení vyhovují těm nejpřísnějším požadavkům kladeným na kvalitu a výkon, od nejmenšího chladicího zařízení až po komplexní energetické systémy. Pro vás jako zákazníka ONI to znamená, že spolu se zařízením ONI získáte též nejvyšší kvalitu a bezpečnost při minimální spotřebě energie a za velmi příznivou cenu. Obraťte se na nás, rádi vám poradíme!

Výhradní zastoupení firmy ONI pro Českou a Slovenskou republiku:

KUBOUŠEK s.r.o. KUBOUŠEK SK, s.r.o.
Lidická 1937 Na Priehon 82
370 07  České Budějovice 949 05  Nitra
Česká republika Slovenská republika
   
+420 389 044 111 +421 37 630 73 70
periferie@kubousek.cz info@kubousek.sk
   
www.kubousek.cz www.kubousek.sk

 

Kontakty