Stránka používá soubory cookie

KUBOUŠEK Group žádá o Váš souhlas s používáním souborů cookie pro účely výkonu, sledování pohybu na webových stránkách, sociálních médií a reklam. Abychom mohli lépe přizpůsobovat reklamu a funkce sociálních médií, používáme i cookies třetích stran. Více informací, včetně toho, jak zakázat sledování souborů cookie, najdete v našich Zásadách ochrany zpracování údajů v části „Webové stránky“. Souhlasíte s používáním souborů cookie a zpracováním souvisejících osobních údajů? Souhlasím

MITUTOYO

přístroje pro měření tvaru a povrchu

KUBOUŠEK Technologies and Instruments

Obsluha a údržba periferních zařízení KOCH-Technik


 

Určeno pro zařízení: Sušení, dávkování a podtlaková doprava plastového granulátu
Úroveň: základní kurz

 

Okruh A: Sušení plastového granulátu
Zkratka kurzu: KOCH SPG 1

Cíl kurzu

 • Základní principy sušení plastového granulátu, nastavení a ovládání stroje včetně odstraňování drobných poruch, které mohou nastat během provozu.

Témata

 • Základní principy vysoušení granulátu
 • Specifika pro jednotlivé typy sušáren
 • Ovládání sušáren a základní nastavení parametrů
 • Lokalizace a odstraňování poruch na zařízení
 • Základní údržba sušicího zařízení
 • Kontrola činnosti a jejich četnost

Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Praktická část je prováděna u zákazníka ve výrobním provozu na konkrétním zařízení. 

 

Počet účastníků: maximálně 5 osob Předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální předchozí znalosti.
Doba trvání: 2 hodiny  

 

 

 


 

Okruh B: Podtlaková doprava plastového granulátu
Zkratka kurzu: KOCH PDG 1

Cíl kurzu

 • Základní princip funkce podtlakové dopravy a jednotlivých částí systému, nastavení a ovládání zařízení včetně odstraňování drobných poruch, které mohou nastat během provozu.

Témata

 • Základní princip funkce podtlakové dopravy
 • Specifika jednotlivých částí systému
 • Základní nastavení a obsluha řízení KOCH-Technik SPS
 • Lokalizace a odstraňování drobných poruch podtlakové dopravy
 • Základní údržba podtlakové dopravy
 • Údržba vakuových pump
 • Kontrola činnosti a jejich četnost

Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Praktická část je prováděna u zákazníka ve výrobním provozu na konkrétním zařízení. 

 

Počet účastníků: maximálně 5 osob Předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální předchozí znalosti.
Doba trvání: 2 hodiny  

 

 

 


 

Okruh C: Volumetrické dávkovací zařízení
Zkratka kurzu:
KOCH VDG 1

Cíl kurzu

 • Základní princip volumetrického dávkování, nastavení a ovládání zařízení včetně odstraňování drobných poruch, které mohou nastat během provozu.

Témata

 • Základní princip volumetrického dávkování
 • Specifika jednotlivých typů dávkovače
 • Nastavení a obsluha řídicí jednotky KOCH-Technik MCm 4/SL 31/SL 42
 • Lokalizace a odstraňování drobných poruch dávkování
 • Základní údržba dávkovacích zařízení
 • Kontrola činnosti a jejich četnost

Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Praktická část je prováděna u zákazníka ve výrobním provozu na konkrétním zařízení. 

 

Počet účastníků: maximálně 5 osob Předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální předchozí znalosti.
Doba trvání: 2 hodiny  

 

 

 


 

Okruh D: Gravimetrické dávkovací zařízení
Zkratka kurzu: KOCH GDG 1

Cíl kurzu

 • Základní principy gravimetrického dávkování, nastavení a ovládání zařízení včetně odstraňování drobných poruch, které mohou nastat během provozu.

Témata

 • Základní princip gravimetrického dávkování
 • Specifika jednotlivých částí dávkovače
 • Nastavení a obsluha řídící jednotky KOCH-Technik MCm-G/MCm-G Touch
 • Lokalizace a odstraňování drobných poruch dávkování
 • Údržba dávkovacích zařízení
 • Kontrola činnosti a jejich četnost

 

Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Praktická část je prováděna u zákazníka ve výrobním provozu na konkrétním zařízení. 

 

Počet účastníků: maximálně 5 osob Předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální předchozí znalosti.
Doba trvání: 2 hodiny  

 

 

 


 

Jednotlivé okruhy je možné kombinovat dle potřeb zákazníka.

Kurz pro seřizovače a technology pracující na periferních zařízeních KOCH-Technik


 

Určeno pro zařízení: Sušení, dávkování a podtlaková doprava plastového granulátu
Úroveň: pokročilý kurz

 

Okruh A: Sušení plastového granulátu
Zkratka kurzu: KOCH SPG 2

Cíl kurzu

 • Principy sušení plastového granulátu, nastavení parametrů sušení a ovládání stroje včetně odstraňování poruch a problémů, které mohou nastat během provozu.

Témata

 • Principy vysoušení (horkovzdušné, tlakovzdušné, suchovzdušné)
 • Specifika pro jednotlivé typy sušáren
 • Ovládání sušáren a nastavení parametrů
 • Optimalizace parametrů sušení
 • Lokalizace a odstraňování poruch na zařízení
 • Údržba sušicího zařízení
 • Kontrola činnosti a jejich četnost

Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Praktická část je prováděna u zákazníka ve výrobním provozu nebo v Technologickém centru KUBOUŠEK.

 

Počet účastníků: maximálně 5 osob Předpoklady: Znalost základní manipulace se zařízením.
Doba trvání: 4 hodiny  

 

 

 


 

Okruh B: Podtlaková doprava plastového granulátu
Zkratka kurzu: KOCH PDG 2

Cíl kurzu

 • Principy funkce podtlakové dopravy a jednotlivých částí systému, nastavení a ovládání zařízení včetně odstraňování drobných poruch, které mohou nastat během provozu.

Témata

 • Princip funkce podtlakové dopravy
 • Specifika jednotlivých částí systému
 • Nastavení a obsluha řízení KOCH-Technik SPS
 • Optimalizace podtlakové dopravy
 • Lokalizace a odstraňování drobných poruch podtlakové dopravy
 • Údržba podtlakové dopravy
 • Údržba vakuových pump
 • Kontrola činnosti a jejich četnost

Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Praktická část je prováděna u zákazníka ve výrobním provozu nebo v Technologickém centru KUBOUŠEK. 

 

Počet účastníků: maximálně 5 osob Předpoklady: Znalost základní manipulace se zařízením.
Doba trvání: 4 hodiny  

 

 

 


 

Okruh C: Volumetrické dávkovací zařízení
Zkratka kurzu:
KOCH VDG 2

Cíl kurzu

 • Principy volumetrického dávkování, nastavení a ovládání zařízení včetně odstraňování drobných poruch, které mohou nastat během provozu.

Témata

 • Princip volumetrického dávkování
 • Specifika jednotlivých typů dávkovače
 • Nastavení a obsluha řídicí jednotky KOCH-Technik MCm 4/SL 31/SL 42
 • Optimalizace procesu volumetrického dávkování
 • Lokalizace a odstraňování poruch dávkování
 • Údržba dávkovacích zařízení
 • Kontrola činnosti a jejich četnost

Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Praktická část je prováděna u zákazníka ve výrobním provozu nebo v Technologickém centru KUBOUŠEK. 

 

Počet účastníků: maximálně 5 osob Předpoklady: Znalost základní manipulace se zařízením.
Doba trvání: 4hodiny  

 

 

 


 

Okruh D: Gravimetrické dávkovací zařízení
Zkratka kurzu: KOCH GDG 2

Cíl kurzu

 • Principy gravimetrického dávkování, nastavení a ovládání zařízení včetně odstraňování drobných poruch, které mohou nastat během provozu.

Témata

 • Princip gravimetrického dávkování
 • Specifika jednotlivých částí dávkovače
 • Nastavení a obsluha řídicí jednotky KOCH-Technik MCm-G/MCm-G Touch
 • Optimalizace procesu gravimetrického dávkování
 • Lokalizace a odstraňování poruch dávkování
 • Údržba dávkovacích zařízení
 • Kontrola činnosti a jejich četnost

Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Praktická část je prováděna u zákazníka ve výrobním provozu nebo v Technologickém centru KUBOUŠEK.

 

Počet účastníků: maximálně 5 osob Předpoklady: Znalost základní manipulace se zařízením.
Doba trvání: 4 hodiny  

 

 

 


 

Jednotlivé okruhy je možné kombinovat dle potřeb zákazníka.