Stránka používá soubory cookie

KUBOUŠEK Group žádá o Váš souhlas s používáním souborů cookie pro účely výkonu, sledování pohybu na webových stránkách, sociálních médií a reklam. Abychom mohli lépe přizpůsobovat reklamu a funkce sociálních médií, používáme i cookies třetích stran. Více informací, včetně toho, jak zakázat sledování souborů cookie, najdete v našich Zásadách ochrany zpracování údajů v části „Webové stránky“. Souhlasíte s používáním souborů cookie a zpracováním souvisejících osobních údajů? Souhlasím

MITUTOYO

přístroje pro měření tvaru a povrchu

KUBOUŠEK... KUBOUŠEK Group Kariéra Operační program...

KUBOUŠEK Group

Operační program Zaměstnanost

Společnost KUBOUŠEK s.r.o. 
se v rámci Evropského sociálního fondu zapojila do programu Operační program Zaměstnanost 2014-2020 řízeným MPSV ČR. S podporou finančního příspěvku Evropské Unie ve výši 85% celkových způsobilých výdajů realizuje projektu s názvem „Vzdělávání pro Kuboušek s.r.o.“ s reg. číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004808. Předpokládaná doba realizace projektu je od 1.1.2017 do 31.12.2018.

Popis projektu

Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele. V roce 2016 došlo v souvislosti s dynamickým rozvojem celé skupiny ke změně organizační struktury, která s sebou přinesla potřebu většího počtu manažerů, kteří řídí jednotlivé organizační jednotky. Vzhledem k nedostatku kvalitních manažerů na trhu práce, byli tito manažeři vybráni z řad stávajících zaměstnanců a byla provedena analýza úrovně jejich znalostí.
Záměrem majitele společnosti je v horizontu 2 - 3 let dát svým obchodníkům a jejich manažerům potřebné obchodní a manažerské vzdělání, aby:

  • standardizoval manažerské a obchodní dovednosti = všichni dostanou v jeden čas jednu školu
  • zvýšil zodpovědnost a samostatnost obchodníků a jejich manažerů za kvalitu realizovaných zakázek a efektivitu při obchodování (prezentace řešení apod.).
  • posílil synergie ve firmě - dodávání si informací o zákaznících mezi divizemi a především společný prodej divizí - cross selling.
  • dosáhl převzetí zodpovědnosti manažerů za rozvoj svých obchodníků v souladu se strategií společnosti 
  • převedl rodinné řízení firmy na manažersky řízenou holdingovou firmu 

Druhou větší skupinou zaměstnanců, na kterou se chceme v rámci projektu zaměřit, jsou asistentky manažerů a obchodníků, které vytvářejí potřebnou podporu, a to jak ve vztahu k zákazníkům, tak dovnitř firmy. 

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Vybraní manažeři by měli zvýšit úroveň svých dovedností a znalostí tak, aby jim mohla být plně předána zodpovědnost za svěřené týmy a majitel společnosti se mohl v horizontu 2 - 3 let z řídící funkce přesunout do pozice dozorčího orgánu. 

V rámci vzdělávání jsme se zaměřili na tyto klíčové oblasti:

  • obecné IT - excell - úroveň I a II - zaměřen na administrativní pracovníky pro podporu obchodu a manažerů
  • specializované IT - podpora IT specialistů pro další bezproblémový rozvoj našich společností
  • měkké a manažerské dovednosti - podpora především manažerů 
  • účetní, ekonomické a právní kurzy - podpora pracovnice z ekonomického oddělení v oblasti nově svěřených úkolů
  • interní lektor - využijeme pro interní vzdělávání zaměstnanců

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob) - 40.

Aktuality

04/2017: Společnost Kuboušek s.r.o. úspěšně zrealizovala výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit. Výběrové řízení bylo řádně zveřejněno na stránkách Evropského sociálního fondu v sekci Zadávací řízení. Výběrové řízení bylo ukončeno dne 13. 4. 2017 výběrem dodavatele. 

05/2017: Společnost Kuboušek s.r.o. zahájila realizaci vzdělávacích aktivit v květnu 2017, v prvním sledovaném období projektu.