Stránka používá soubory cookie

KUBOUŠEK Group žádá o Váš souhlas s používáním souborů cookie pro účely výkonu, sledování pohybu na webových stránkách, sociálních médií a reklam. Abychom mohli lépe přizpůsobovat reklamu a funkce sociálních médií, používáme i cookies třetích stran. Více informací, včetně toho, jak zakázat sledování souborů cookie, najdete v našich Zásadách ochrany zpracování údajů v části „Webové stránky“. Souhlasíte s používáním souborů cookie a zpracováním souvisejících osobních údajů? Souhlasím

MITUTOYO

přístroje pro měření tvaru a povrchu

divize KraussMaffei

Zákaznické propojování s Plastics 4.0

Zákaznické propojování s Plastics 4.0

  • Skupina KraussMaffei propaguje realizaci platformy Průmysl 4.0 v průmyslu zpracování plastů pod zastřešujícím názvem Plastics 4.0 
  • Zaměření na inteligentní stroje, propojené výrobní procesy a interaktivní služby 
  • Četné živé ukázky na veletrhu K 2016

Každý mluví o Průmyslu 4.0. Tato technologie umožňuje propojovat stroje a výrobní procesy. Pod zastřešujícím názvem Plastics 4.0 skupina KraussMaffei propaguje realizaci čtvrté průmyslové revoluce svými značkami – KraussMaffei a KraussMaffei Berstorff.

 

Plastics 4.0 _APC_plus

APC plus obsahuje řadu nových inteligentních prvků, které zvyšují stabilitu a přesnost vstřikování

 

Živé ukázky na veletrhu K 2016
„Průmysl 4.0 poskytuje zpracovatelům plastů jakékoli velikosti vynikající příležitosti k optimalizaci jejich hodnotového řetězce a spolehlivosti výroby, zvýšení produktivity a případným úsporám. Na veletrhu K 2016 jsme představili našim zákazníkům řadu řešení a vývojových novinek z oblastí inteligentních strojů, propojených výrobních procesů a interaktivních služeb, které jim pomohou využít potenciál Průmyslu 4.0 k jejich vlastnímu prospěchu,“ říká Dr. Hans Ulrich Golz, prezident segmentu vstřikovacích strojů KraussMaffei Group a výkonný ředitel společnosti KraussMaffei.

Inteligentní stroje
Příkladem z oblasti inteligentních strojů je nová rozšířená funkce APC Plus. Velká výhoda funkce APC (Adaptive Process Control – adaptivní řízení procesu) představené v roce 2014 na veletrhu Fakuma ve Friedrichshafenu: Detekuje odchylky procesu, které mohou být způsobeny měnícími se okolními podmínkami nebo kolísáním viskozity, a automaticky přijímá protiopatření. Kromě zpracování termoplastů je funkce APC nyní rovněž vhodná pro vícekomponentní vstřikování a zpracování silikonu.  V rozšířené verzi, APC Plus, poskytuje řadu nových inteligentních prvků, jako např. zohlednění specifického chování suroviny.

Propojené výrobní procesy zvyšují produktivitu
V oblasti „Integrované výroby“ KraussMaffei a KraussMaffei Berstorff představují nová a inteligentní řešení pro bezešvé propojování výroby. Nejlepším příkladem je systém KraussMaffei CX 300 FiberForm. Veškerá data související s kvalitou, například křivky ohřevu organických plátů nebo křivky vstřikovacích tlaků a tlaků v dutině formy, jsou v databázi KraussMaffei nejen ukládána, ale rovněž jednotlivě dokumentována pomocí QR kódu na součásti. Tiskárna zabudovaná do krytu stroje tiskne QR kódy okamžitě během výroby. Příslušný QR kód je připevněn k součásti. To umožňuje nepřetržitě sledovat veškerá data výrobků a procesů pro každou součást – globálně, online přes mobil, tablet nebo PC. „To nám umožňuje poskytnout našim zákazníkům cenný nástroj pro únosné řízení a dokumentování kvality jejich výroby. Případnou lokalizaci a odstraňování poruch, analýzu kvality a mnoho dalších hodnocení je možné provádět odkudkoli a bez ohledu na místo a mimo prostory společnosti,“ řekl Dr. Reinhard Schiffers, vedoucí útvaru strojních technologií společnosti KraussMaffei.
DataXplorer, vyvinutý společností KraussMaffei, je dalším novým systémem pro zvyšování produktivity při zpracování plastů. Jedná se o otevřený systém pro detekci, analyzování a dokumentování komplexních dat výroby na vstřikovacích strojích a procesů před vstřikováním a po vstřikování. „Modulové provedení a snadná konfigurovatelnost umožňují tomuto systému se přizpůsobit všem úkolům a zvolit jeho vhodnou velikost. Systém se používá pro zvýšení produktivity a snížení prostojů při současném zlepšení kvality a poskytování dokumentace,“ dodává Schiffers. Návštěvníci veletrhu K 2016 mohli z první ruky osobně uvidět funkce a výhody nového systému předváděného na vstřikovacích strojích KraussMaffei nainstalovaných jako příklad ve veletržním stánku.
Pod koncepcí Plastics 4.0 KraussMaffei Berstorff na veletrhu K 2016 představuje různé nástroje pro monitorování strojů, analýzu aktuálních dat a různé servisní funkce. Další nástroje zahrnují různé aplikace webových kamer a centrální počítačové rozhraní standardizované pro propojování strojů na základě protokolu OPC-UA.

Nová interaktivní servisní platforma
Skupina KraussMaffei vyvíjí nový servisní nástroj na základě rozhraní hlavního počítače Euromap 77 a OPC-UA, aby mohla zákazníkům rychle a globálně poskytovat profesionální podporu. Platforma E-Service, která může být kdykoli dosažena z webových stránek KraussMaffei, poskytuje zákazníkům veškerá data stroje centrálně a umožňuje snadno zvládat jakékoli servisní procesy. Uživatelem konfigurovatelný ovládací panel poskytuje dobře uspořádaný přehled, včetně dokumentace stroje, a vede uživatele hlouběji do příslušných oblastí. „Zákazník tak může kdykoli zpřístupnit data aktuálního stroje a výrobu pomocí funkce živého sledování. Informace o historii stroje a diagnostické zprávy jsou k dispozici okamžitě a umožňují hladkou komunikace s útvarem poprodejního servisu v případě problému, což přispívá k rychlejšímu nalezení řešení“, vysvětluje Renzo Davatz. Zadávání servisních příkazů a volitelný systém údržby na dálku jsou integrovány přímo do platformy pro optimální zvládání servisních případů. Vzhledem k tomu, že diagnostické zprávy a zprávy o stroji nemůžou být vždy přenášeny přímo online, je zde rovněž možnost přenášet nejdůležitější informace pomocí QR kódu a aplikaci smartphonu. Tímto způsobem je možné spolehlivě určit potřebné náhradní díly. V integrovaném online skladu je možné zkontrolovat dostupnost náhradních dílů a poté je objednat.

Tři pevné pilíře pro realizaci Průmyslu 4.0
Pod názvem Plastics 4.0 skupina KraussMaffei spojuje svá řešení do třech kategorií: Inteligentní stroje, Integrovaná výroba a Interaktivní služby. Inteligentní stroje (Intelligent Machines) představují chytré, automaticky se optimalizující stroje, které zvyšují produktivitu a kvalitu. Integrovaná výroba (Integrated Production) symbolizuje bezešvou propojenou výrobu, ve které jednotlivé stroje a komponenty vzájemně komunikují a autonomně řídí procesy. A Interaktivní služby (Interactive Services) musí být postaveny na roveň systémům a službám založeným na moderních komunikačních technologiích v prostředí rychlého a globálního aktivního servisu.