Stránka používá soubory cookie

KUBOUŠEK Group žádá o Váš souhlas s používáním souborů cookie pro účely výkonu, sledování pohybu na webových stránkách, sociálních médií a reklam. Abychom mohli lépe přizpůsobovat reklamu a funkce sociálních médií, používáme i cookies třetích stran. Více informací, včetně toho, jak zakázat sledování souborů cookie, najdete v našich Zásadách ochrany zpracování údajů v části „Webové stránky“. Souhlasíte s používáním souborů cookie a zpracováním souvisejících osobních údajů? Souhlasím

MITUTOYO

přístroje pro měření tvaru a povrchu

divize KraussMaffei

Plastics 4.0

Plastics 4.0: Globální koncepce pro moderní výrobu 

  • Četné novinky pro propojení celého výrobního řetězce 
  • Demonstrační verze nové platformy E-Service
  • APC plus: Stálá hmotnost i při kaskádovém vstřikování
  • DataXplorer: Jako prohlížení mikroskopem
  • Euromap 77: Průkopnictví v oblasti propojování výroby
  • Analytics: Hlavní výkonové ukazatele na smartphonu a tabletu

Vývoj v oblasti Internetu věcí nebo jednoduše propojení strojů a výrobních procesů prezentovala na veletrhu K 2016 skupina KraussMaffei se svými značkami KraussMaffei, KraussMaffei Berstorff a Netstal pod zastřešujícím názvem Plastics 4.0, kde představila nová technická řešení – první demonstrační verzi nové elektronické platformy (E-Service), která ukazuje, jak budou v budoucnu optimalizovány procesy mezi zákazníkem a servisními organizacemi.

Fotografie 1: V budoucnosti bude E-Service od KraussMaffei Group podporovat vyřizování servisních případů jako každodenní rutina

Servis zákazníků v budoucnu přes Internet

Situace, ke kterým v celém světě dochází každý den: Pro stroj je nutně potřeba náhradní díl. Stroj se zastavil. Je požadována rychlá náprava! Jaké je přesné označení dílu a jeho správné výrobní číslo? Kolik náhradní díl stojí? Jaký je nejrychlejší možný termín jeho dodání a instalace? S budoucí službou E-Service skupiny KraussMaffei bude brzy možné tyto procesy vyřizovat mnohem efektivněji než dříve. V každodenní práci to usnadní vyřizování servisních případů a zvýší systémovou disponibilitu našich strojů. V budoucnu se uživatel přihlásí k platformě E-Service. Jeho osobní panel mu na úvodní obrazovce nabídne podrobný přehled jeho strojního parku. Budou zde uloženy manuály, servisní informace a aplikační videa. Aplikace vyhledávače dílů na smartphonu nebo tabletu umožní spolehlivě určit požadovaný díl pomocí QR kódu. V databázi, ve které bude integrována i funkce objednávaní, bude možné zjistit, je-li daný díl k dispozici a kolik stojí. Rovněž zde bude možné přímo otevřít servisní list. Doplňující tlačítka na digitálním panelu budou umožňovat rychlý přístup k četným službám, například k aktuálním výkonovým datům integrovaných strojů, k systému servisních listů a ke vzdálenému servisu. Tým vedený Benjaminem Müllerem, projektovým manažerem platformy E-Service, usilovně pracuje na realizaci této platformy pro všechny tři značky skupiny KraussMaffei a na veletrhu K 2016 podrobně vysvětloval její možnosti a výhody pomocí demonstrační verze. 

APC plus s mnoha novými funkcemi

Portál E-Service spadá do kategorie interaktivních služeb, které spolu s inteligentními stroji (Intelligent Machines) a integrovanou výrobou (Integrated Production) představují tři podoblasti koncepce Plastics 4.0. „Tato čtvrtá průmyslová (r)evoluce radikálně změní pracující svět. Například pomocí automaticky se optimalizujících inteligentních strojů a tím dosahováním stabilních procesů,“ konstatuje Dr. Hans Ulrich Golz, prezident segmentu vstřikovacích strojů skupiny KraussMaffei. Funkce adaptivního řízení procesu APC plus (Adaptive Process Control) je již ukazatelem tohoto směru. V porovnání s předcházející verzí APC, která byla úspěšně uvedena na trh v roce 2014, obsahuje doplňující funkce a reaguje tak ještě lépe na odchylky procesu vyvolávané měnícími se okolními podmínkami, dobami nečinnosti nebo použitím recyklovaným materiálů. Poprvé APC plus bere do úvahy specifické materiálové vlastnosti 20 základních materiálů, jako je např. stlačitelnost taveniny, a provádí korekce ve fázi dotlaku. Při kaskádovém vstřikování řídí otevírání jehlových trysek tak, aby se vždy otevíraly ve stejné úrovni plnění formy. Díky tomu mají výlisky vždy maximálně konstantní hmotnost.

Fotografie 2: APC plus obsahuje řadu nových inteligentních prvků, které zvyšují stabilitu a přesnost vstřikování

Úplná sledovatelnost s novým DataXplorerem

Skupina KrausMaffei definuje kompletní propojení výroby v celém výrobním řetězci termínem „Integrovaná výroba“ (Integrated Production). Jedná se například o komunikaci vstřikovacího stroje a sušičky s cílem dosáhnout optimálního toku materiálu a eliminovat ztrátové časy. Dalším příkladem je nový DataXplorer, který poskytuje téměř mikroskopický pohled na proces a umožňuje tak reagovat na nejasné chyby. V závislosti na vybavení stroje zobrazuje s vysokým rozlišením až 500 signálů, provádí jejich vizualizaci a umožňuje jejich vyhodnocování. Podle Dr. Reinharda Schifferse, vedoucího útvaru strojní technologie KraussMaffei, je DataXplorer důležitý také pro dokumentování: „U komponentů důležitých pro bezpečnost a u zdravotnických prostředků je důležité, aby bylo možné pro každý vstřikovací cyklus následně vyhledat veškerá data procesu týkající se kvality.“

Fotografie 3: V závislosti na vybavení stroje nový DataXplorer zobrazuje s vysokým rozlišením až 500 signálů, provádí jejich vizualizaci a umožňuje jejich vyhodnocování.

Návštěvníci veletrhu K 2016 to mohli vidět na aplikaci FiberForm. QR kód na součásti jim poskytuje přímý přístup ke konkrétním výrobním parametrům. Například ke křivkám ohřevu laminátových plátů nebo ke vstřikovacímu tlaku. To umožňuje nepřetržitě sledovat veškerá data výrobků a procesů pro každou součást – globálně, online přes smartphone, tablet nebo PC. 

Skupina KraussMaffei již umožňuje svým zákazníkům využít potenciál započatý platformou Industry 4.0 jako globální koncept pro zpracovatele plastů jakékoli velikosti.

Fotografie 4: Živé ukázky na veletrhu K 2016: QR kód na součásti FiberForm poskytuje přímý přístup ke konkrétním výrobním parametrům, jako jsou křivky ohřevu laminátových plátů nebo vstřikovací tlaky

Euromap 77 – Standardní rozhraní mezi vstřikovacími stroji a hostitelským počítačem

Přední výrobci vstřikovacích strojů společně definovali nové rozhraní Euromap 77 s cílem vydláždit cestu pro integrovanou výrobu. Rozhraní hostitelského počítače realizované pomocí OPC-UA by mělo zajistit standardizovanou komunikaci mezi vstřikovacími stroji a systémem hostitelského počítače. Euromap 77 se oficiálně představil na veletrhu K 2016 na výstavním stánku VDMA (Německé sdružení výrobců strojů a zařízení). Na demonstrátoru byla zobrazována výrobní data přenášená v reálném čase ze strojů a zařízení různých vystavovatelů v různých veletržních halách, včetně dat ze strojů KraussMaffei.

Analytics – Hlavní výkonové ukazatele na smartphonu a tabletu

Ve svém stánku používala skupina KraussMaffei aplikaci Analytics a představila prototyp s cílem ukázat, jak bude v budoucnu možné vytvářet přidanou hodnotu s výrobními daty konkrétní společnosti. Cílem je vyhodnotit množství dat, která již dnes moderní vstřikovací stroje poskytují, a použít je k optimalizaci výrobního procesu. Vstřikovací stroje KraussMaffei zasílaly různé hlavní výkonové ukazatele a provozní data na místní server, aby bylo možné ukázat možnosti aplikace Analytics. Návštěvníci veletrhu generovaná data mohli vidět prostřednictvím webové aplikace. Tyto informace umožní zpracovateli pracovat efektivněji, například díky včasné detekce poruch. Aplikace Analytics se na stánku předvedla jako samostatná webová aplikace.

Tři pevné pilíře pro realizaci Industry 4.0

Pod názvem Plastics 4.0 skupina KraussMaffei spojuje svá řešení do třech kategorií: Inteligentní stroje, Integrovaná výroba a Interaktivní služby. Inteligentní stroje (Intelligent Machines) představují chytré, automaticky se optimalizující stroje, které zvyšují produktivitu a kvalitu. Integrovaná výroba (Integrated Production) symbolizuje zcela propojenou výrobu, ve které jednotlivé stroje a komponenty vzájemně komunikují a autonomně řídí procesy. A Interaktivní služby (Interactive Services) musí být postaveny na roveň systémům a službám založeným na moderních komunikačních technologiích v prostředí rychlého a globálního aktivního servisu.